Výroční zpráva – výňatek – přehled hospodaření za rok 2012

Rozpočet

Příjmy celkem 45 810,-

Projekt adopce na dálku 19 200,-
Projekt sirotčinec 26 607,-
Úroky 3,-

Výdaje celkem 18 946,-

Humanitární činnost 18 089,-
Provozní činnost 857,-

Rok 2012

Byly realizovány dvě cesty do Kambodži v srpnu a v listopadu 2012. V sirotčinci byly peníze předány následovně.

Peníze fyzicky předané našimi dobrovolníky, vše z peněz rodičů:

Termín Částka Dobrovolník Účel

08 / 2012 150 USD Jakub Zvoníček 150 USD – děti Lorna Rathanak, Thei Minea, Yoeurn Kongneou
11 / 2012 600 USD Martina Vykydalová 300 USD – koupelna & 300 USD – rýže
celkem 750 USD

Peníze fyzicky předané našimi dobrovolníky – z peněz na sirotčinec:

Termín Částka Dobrovolník Účel

08 / 2012 150 USD Jakub Zvoníček Na nutné výdaje
celkem 150 USD

V roce 2012 bylo tak celkem předáno 900 USD (v přepočtu 18 089,-).