Důležité oznámení

Naše organizace S.O.S. Děti Kambodži je registrována u  Ministerstva Vnitra České republiky od 7. 5. 2012 (možnost ověření zde) jako občanské sdružení zaměřené na pomoc dětem s přesně zacíleným programem pomoci pro konkrétní sirotčinec v Kambodži (viz podpora sirotčince).

Přidělené IČO 22741283.

Naše organizace pracuje dle platné legislativy ČR, máme zdokumentovány veškeré příjmy a výdaje, soukromým osobám i firmám poskytujeme účetní doklady dle platných směrnic zákona o účetnictví.

Máme pouze jeden transparentně vedený účet 2400265007/2010.

Najdete-li informace o nabídce pomoci lidem v Kambodži pod jiným účtem, ověřte si, zda se jedná o účet institucionální, abyste mohli od organizace obdržet platný příjmový doklad o převzetí financí a bylo zaručeno, že peníze splní účel, na který jste je darovali. Máte právo žádat potvrzení o daru, příjmový doklad.