Kambodža

 • leží v jihovýchodní Asii, rozlohou je asi 2x větší než Česká republika a žije tady asi 13 mil. obyvatel
 • hlavní město se jmenuje Phnom Penh a má 1,3 mil. obyvatel
 • je monarchie, král se jmenuje Norodom Sihamoni, který umí výborně česky, protože žil 13 let v ČR, kde studoval
 • národnostní složení je: 90 % Khmérové, 5 % Vietnamci, zbytek ostatní
 • náboženství: 95 % buddhisté
 • časový posun oproti ČR je:
  • +6 hodin zimního času
  • +5 hodin letního času
 • tropické podnebí ovlivňují dva monzuny:
  • 1. suchý a teplý od listopadu do května
  • 2. období dešťů od června do října
 • Kambodža patří k nejchudším zemím světa:
  • 30 % obyvatel trpí podvýživou
  • 28 % obyvatel žije za 1 $ na den

Většina – 3/4 lidí žije tradičním způsobem v malých vesnicích, živí se zemědělstvím, pěstují rýži.

Vesnice nemají elektrický proud, tekoucí vodu – v Kambodži není pitná voda (musí se převařovat). Děti pomáhají – od mala pracují, do školy chodí málo (gramotnost je 70%, u žen je nižší).

Průměrný věk v Kambodži je 62 let – v ČR je 76 let.

V Kambodži je vysoká úmrtnost na AIDS – je to v přímé souvislosti s tím, jak je rozšířena prostituce, která je spolu s prodejem drog hlavním zdrojem obživy chudých lidí.

Historie Kambodži

Angkor Wat
 • zlatý věk Kambodži (9.–14. stol.) dokládá nejznámější a nejnavštěvovanější památka – Angkor Wat, zapsaná do památek UNESCO
 • v roce 1341 tuto říši dobili Thajci
 • do poloviny 15. století byla Kambodža plně závislá na Thajsku a Vietnamu
 • v roce 1863 požádal kambodžský král o francouzskou ochranu a v roce 1887 se Kambodža stává francouzskou kolonií – je součástí Francouzské Indočíny
 • plnou nezávislost získala Kambodža v roce 1953
 • ovšem v 60. letech minulého století byla Kambodža zatažena do války mezi Severním Vietnamem a USA, bylo zabito půl mil. obyvatel
 • v roce 1975 se dostávají k moci Rudí Khmérové, silně levicově orientovaní, zpočátku mají podporu obyvatel, ale postupně se vláda Rudých Khmérú mění v teror obyvatel: jsou zavřeny hranice, zrušeny školy a nemocnice, znemožněn přístup k informacím, zrušeny peníze, veřejná doprava…

Lidé jsou vystěhováni na venkov, jsou zrušeny rodiny – musí se žít v určených skupinách, pro všechny platí 12–16 hod. pracovní doba. Sebemenší prohřešky byly trestány smrtí – trest smrti byl třeba za nošení brýlí. Inteligence, tj. lékaři a učitelé byli zlikvidováni. Ze škol udělali vězení, v jednom S–21 v Phnom Penhu přežilo ze 17 000 lidí pouhých 12!

Během let 1975–1979 Rudí Khmérové vyvraždili 2 miliony lidí, tj. 25 % obyvatel Kambodži.

V roce 1979 Rudí Khmérové zaútočili na Vietnam, ten útok odvrátil a pronikl do Kambodži a tu na 10 let obsadil.

Po rozpadu SSSR Vietnam ztratil jeho podporu a stáhnul se z Kambodži. Smrtí Pol Pota – vůdce Rudých Khmérů definitivně končí jejich éra.

Po pádu Rudých Khmérů zbylo v celé Kambodži 10 lékařů na 6 mil. obyvatel! Park Kirirom

 • velkým problémem je množství min, které nakladli Rudí Khmérové a Vietnamci – z původních asi 10 mil. jich stále zůstává na 7 mil.
 • v roce 2004 usedá na trůn král Norodom

Kambodža je poznamenána řáděním Rudých Khmérů, ale i přes všechny problémy je Kambodža krásnou zemí.


Zdroj dat:
NOŽINA, Miroslav. Dějiny Kambodže. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 380 s. ISBN 9788071068976.