Poděkování dárcům

Ecolab Dussmann
Rasyguard
Demdaco Ceda
Stolzova

Děkujeme dárcům za finanční a materiální podporu: