Aktuality

ruka 2. 12. 2014
Pozvánka na předvánoční benefiční koncert

Dovolujeme si Vás pozvat na předvánoční benefiční koncert pod názvem Česká mše vánoční, který se uskuteční v kostele Nejsv. Salvátora na Křížovickém náměstí 2 na Praze 1, a to 17. prosince v 19:30 hodin. Více viz informační letáček (pro zvětšení na něj stačí najet kurzorem myši).

Akademická farnost Praha se rozhodla podpořit činnost občanského sdružení S.O.S. Děti Kambodži a výtěžek koncertu věnuje na podporu dětí ze sirotčince v Kambodži. Děkujeme.


ruka 27. 11. 2014

Jeden z mnoha našich adoptivních rodičů bude odlétat 10. 1. 2015 do Kambodži.


ruka 17. 7. 2014

Jedna adoptivní maminka by ráda jela do sirotčince navštívit dítě v termínu listopad – únor a ocenila by anglicky mluvící společnost, nejlépe také někoho, kdo by rád navštívil sirotčinec v Kambodži.


ruka 7. 7. 2014

Níže na fotkách můžete vidět tři třídy dětí s učiteli a učebnicemi angličtiny, které byly zakoupeny z peněz OS. Dále také Lorn Rathanak, která přebírá peníze na nákup jídla a zároveň se podílí na nákupech potravin pro sirotčinec. Nově se bude nakupovat vše potřebné vždy na týden. Do nákupů potravin se zapojí i starší děti, aby se naučily lépe hospodařit.

Třída dětí s učebnicemi angličtiny I Třída dětí s učebnicemi angličtiny II Třída dětí s učebnicemi angličtiny III Lorn Rathanak přebírá peníze na nákup potravin

ruka 30. 5. 2014

Dnes již byly v sirotčinci první hodiny angličtiny. Pan Seyha Song a slečny Kim a Chanthy budou učit anglicky 70 dětí, které jsou rozděleny do tří skupin – podle věku a znalostí. Každý měsíc nás bude pan Seyha Song informovat, jak děti zvládají výuku.

Výuka bude stát 170 $ na měsíc. Proto se obracíme na všechny s prosbou o finanční pomoc na výuku angličtiny. Každá částka, kterou se rozhodnete podpořit projekt výuky angličtiny je dobrá a pomůže.

Případnou částku prosím zašlete na účet občanského sdružení č. 2400265007/2010 a platbu označte jako angličtina nebo AJ.


ruka 29. 5. 2014

Díky práci naší nové členky paní Elišky Chuchlové Klímové se podařilo zajistit výuku angličtiny v sirotčinci.

Při návštěvách sirotčince jsme zjistili, že děti neumí anglicky. Z toho důvodu je obtížné s nimi komunikovat a děti samy projevily přání se anglicky učit. Znalost angličtiny je pro děti důležitá, a to i pro další uplatnění v práci, protože znalost tohoto světového jazyka rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce.


ruka 2. 5. 2014

Dnes sirotčince navštívila paní Markéta Klimtová s bratrem. Nakoupili a předali v sirotčinci další potraviny pro děti z peněz, které jsme předali z OS. Fotografie z této cesty naleznete opět na stránce historie pomoci.

Děkujeme jim za pomoc.


ruka 18. 4. 2014

Slečna Eliška Klímová s panem Romanem Chuchlem navštívili v době své dovolené od 7. 3. do 19. 3. 2014 Kambodžu a také sirotčinec, kde má slečna Eliška v rámci projektu adopce na dálku adoptované dvě děti. Slečna Eliška ještě před plánovaným odjezdem do Kambodži zorganizovala v zaměstnání sbírku a celou částku 500 $ použila pro děti v sirotčinci. Nakoupili kola, ovoce, trvanlivé potraviny.

Společně dopravili do sirotčince víc jak 30 kg dárků, hraček, oblečení. Za občanské sdružení vezli do sirotčince finanční pomoc ve výši 1 100 $. Jelikož jsme se rozhodli nepředávat peníze hotově panu Leangovi (abychom měli jistotu, že peníze budou použity pro děti tak, jak mají) slečna Eliška a pan Roman v době své dovolené většinu času věnovali sirotčinci – pomoci dětem. Nakupovali potraviny, zajistili školné, nakoupili dárky pro děti (kola) a zařizovali vše potřebné. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za čas, energii a úsilí, které tomu věnovali. Dík samozřejmě patří i všem ostatním adoptivním rodičům a všem, kteří pomáhají dětem.


ruka 15. 4. 2014

V polovině měsíce dubna proběhla velká aktualizace a doplnění našich stránek. Děti k adopci na dálku jsou nyní rozděleny na mladší a starší s tím, že byl seznam dětí kompletně aktualizován, stejně tak i jejich fotky.

Stránka historie pomoci doznala taky jedné velké změny, a to možnosti prohlížet si historii pomoci přehledně v jednolivých letech. V neposlední řadě byly na tuto stránku vloženy informace o březnové cestě adoptivních rodičů společně s rozsáhlou fotogalerií.


ruka 3. 1. 2014

Poděkování od paní Büllowové:
Pro nový rok 2014 píši především poděkování za minulá období i pro budoucí práci ve prospěch všech krásných dětí v Kambodži. Mnoho zdraví i požehnání za Vaše laskavé srdce a obětavost. Také Vašim spolupracovníkům děkuji za jejich pracovní přispění a hlavně vděčnost za práci, kterou vykonávají a možná sponzoři ani netuší jak mnoho ve svojí laskavosti konají.
Objímám Vás – Jana Büllowová s Honzíkem.

7. 3.–20. 3. 2014 poletí do Kambodži adoptivní rodiče a navštíví sirotčinec. Dále se nám podařilo navázat kontakt s Češkou pracující dlouhodobě v Kambodži. To nám velmi usnadní předávání finančních prostředků a kontakt se sirotčincem. Patří jí za pomoc velký dík.