Adopce na dálku

Tento projekt vychází z myšlenky, že je důležité pomáhat a respektovat přitom společenský a kulturní kontext daného regionu a obyvatel, kteří v něm žijí. Naším cílem není adoptovat děti přímo do České republiky. Vy jako dárce si můžete vybrat konkrétní dítě, které budete podporovat. Vaše pomoc mu umožní se pravidelně najíst, chodit do školy a mít tak vyšší šanci změnit budoucnost. V sirotčinci žijí i děti velmi nadané, které by mohly do budoucna studovat vysokou školu.

Tento druh finanční podpory je časově dlouhodobější, finanční podpora dítěte trvá alespoň 12 měsíců. Minimální částka na měsíc pro jedno dítě činí 25 $, což vychází na 500 Kč/měsíc. Jsme si vědomi, že tento způsob pomoci je náročnější, vždy můžete po 12 měsících podporu ukončit a budeme pro dítko hledat nové adoptivní rodiče. Je-li to ve Vašich finančních možnostech a chcete-li, můžete dítěti poskytnout i finanční pomoc navíc.

Pokud se rozhodnete k adopci, v případě zájmu si můžete s Vaším „adoptivním dítětem“ dopisovat.

Jak postupovat, rozhodnete-li se stát adoptivním rodičem?

certifikat

  1. Vyberte si dítě z nabídky adopce na dálku. Děti jsou rozděleny do tří skupin dle věku.
  2. Kontaktujete přes e-mail či mobil některou z  osob uvedených v kontaktech.
  3. Dohodneme se na dalším postupu – podpis darovací smlouvy včetně splátkového kalendáře, po obdržení peněz na náš účet předání účetních dokladů včetně darovacího certifikátu. Pro Vaši kontrolu jsme schopni na Váš email skenovat i kambodžský doklad o přijetí peněz. V Kambodži peníze převezme ředitel sirotčince a to v dolarech. Finanční částky vždy budou předávat fyzicky naši dobrovolníci, kteří do Kambodži jezdí soukromě a zpět přivezou doklady o přijetí peněz ze strany sirotčince.