Historie pomoci

Kliknutím na odkazy si zobrazíte jednotlivé roky historie pomoci v Kambodži.

Rok 2016Rok 2015Rok 2014Rok 2013Rok 2012

Rok 2012

Srpen

  • První cesta do sirotčince, bylo předáno celkem 300 $ – z toho bylo 150 $ pro děti adoptované v rámci projektu adopce na dálku a 150 $ byl příspěvek pro sirotčinec. Dále byly předány dárky adoptovaným dětem.
  • Předání zajistil dobrovolník pan Jakub Zvoníček.

Listopad

  • Při této cestě dobrovolníci – slečna Martina Vykydalová a pan Jakub Zvoníček předali v sirotčinci od občanského sdružení S.O.S. Děti Kambodži částku 600 $. Z toho 300 $ bylo určeno na rýži (400 kg) pro děti v sirotčinci a 300 $ na renovaci koupelny a WC.
  • Dále byla předána materiální pomoc (oděvy, hračky, bonbony, mýdla, hrnečky…) a dárky pro adoptované děti, kterou se podařilo zajistit občanskému sdružení – celkem 20 kg.
  • Taktéž děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli k radosti všech dětí ze sirotčince. Byla obrovská! Velké poděkování patří Kateřině Melicharové ze společnosti Demdaco.