Vítejte

Jsme malé občanské sdružení, které vzniklo jako odpověď na vyprávění dívky, která 12 let svého dětského života strávila v Kambodži a žila ve světě, kde je obvyklé, že:

  • děti nechodí do školy, ale chodí do práce za 1 $ na den;
  • být hladový, chudý, zavšivený je běžné;
  • rodiče jsou negramotní stejně, jako budou jejich děti.
Ve světě, kde je možné:
  • nechat své dítě napospas ulici;
  • prodat své dítě, abych uživil zbytek rodiny.

Naše dívka na rozdíl od jiných dětí, včetně svých sourozenců, měla českého otce a mohla jít žít jinam. Ale tuto možnost ostatní kambodžské děti nemají. Chceme alespoň některým z nich pomoci, aby se jim dostalo jídla a vzdělání – což jsou základní lidská práva. Věříme totiž, že pomůžeme-li některým, mohou pak snáze (i když pravděpodobně velmi pomalu) už ony samy měnit svůj svět.

Dalším důvodem vzniku tohoto sdružení byla i myšlenka, aby se co nejvíce peněz dostalo potřebným – neoslovily jsme proto žádnou velkou organizaci z důvodů finanční úspory – není nutné z peněz dárců přispívat na provoz obrovské organizace. V našem občanském sdružení všichni (vyjma účetnictví) vykonáváme práci zadarmo.

Nemůžeme pomoci všem, ale každé dítě, které budete skrze naše občanské sdružení podporovat, má naději na život a lepší budoucnost.

Jak jsme se rozhodli pomoc strukturovat a realizovat?

Z informací nám dostupných jsme spočítali, že jedno dítě potřebuje 25 $ na měsíc, aby se pokryly náklady na stravu a školné. Naše organizace vybrala jeden konkrétní sirotčinec, jehož obyvatele budete podporovat. Peníze budou předávány tomuto sirotčinci osobně díky našim dobrovolníkům, kteří létají do Kambodži soukromě a to vše samozřejmě dle platných účetních postupů – tedy na účetní doklady.

Druhy příspěvků

  • příspěvek pro sirotčinec – peníze od vás nebudou vázány na konkrétní dítě a využijí se pro toho, kdo bude aktuálně pomoc nejvíce potřebovat – nové dítě, dítě, kterému skončila předchozí finanční pomoc. To se určí až přímo na místě, popřípadě dle podkladů o finančních příspěvcích, které budeme mít k dispozici.
  • adopce na dálku – vy sami si určíte, kterému dítěti budete svou pomoc adresovat.

A jak můžete pomoci vy?

Přispívat. Každá finanční částka je důležitá. Děkujeme, že nejste lhostejní k osudu dětí, které potřebují vaši pomoc. Vždy budete jako dárci informováni, kdy a za koho byly peníze předány. Budou-li děti chtít a vy též, můžete si v případě adopce na dálku dopisovat. Samozřejmě na každý příspěvek dostanete doklad a od určité výše si můžete tyto příspěvky odečítat z daní. Také nás můžete v případě nejasností kontaktovat a to pomocí e-mailů či telefonů uvedených zde.